Privacybeleid Little Maryam B.V.

 1. Over ons privacybeleid
Zonder jouw persoonsgegevens kan je bij ons natuurlijk geen bestelling plaatsen. We begrijpen ook dat je niet wilt dat je persoonlijke gegevens zomaar bij anderen terecht komen, of voor doeleinden worden gebruikt waarvan je niet weet. We nemen jouw privacy kortom serieus.

Best UPI Casinos in India: Your Ultimate Guide

The online casino industry in India is booming, and players are always looking for convenient and secure payment methods. Unified Payments Interface (UPI) has emerged as one of the most popular payment methods among Indian players due to its simplicity, speed, and security. In this guide, we’ll explore the best UPI casinos in India, highlighting their features, benefits, and why UPI is an excellent choice for online casino transactions.

What is UPI?

Unified Payments Interface (UPI) is a real-time payment system developed by the National Payments Corporation of India (NPCI). It allows users to link multiple bank accounts to a single mobile application and make instant money transfers. UPI is known for its ease of use, security features, and the ability to make transactions 24/7, making it a preferred choice for online casino players in India.

Why Choose UPI for Online Casino Transactions?

There are several reasons why the best UPI casinos in India is a preferred payment method for transactions:

 • Instant Transactions: UPI enables instant deposits and withdrawals, allowing you to start playing without delay.
 • High Security: UPI transactions are secured with two-factor authentication, ensuring your funds and personal information are safe.
 • Ease of Use: The UPI interface is user-friendly, making it easy for players to link their bank accounts and make transactions.
 • No Additional Fees: Most UPI transactions are free of charge, helping you save on transaction fees.
 • Wide Acceptance: Many online casinos in India accept UPI, providing players with a variety of options to choose from.

Top Features of the Best UPI Casinos in India

When selecting the best UPI casinos in India, consider the following features:

 1. License and Regulation: Ensure the casino is licensed and regulated by a reputable authority, such as the Malta Gaming Authority or the UK Gambling Commission.
 2. Game Selection: Look for casinos that offer a wide variety of games, including slots, table games, and live dealer games.
 3. Bonuses and Promotions: Choose casinos that offer generous bonuses and promotions, such as welcome bonuses, free spins, and cashback offers.
 4. Customer Support: Select a casino with reliable customer support available 24/7 via live chat, email, or phone.
 5. Security and Fairness: Ensure the casino uses advanced encryption technology to protect your data and offers fair games audited by independent agencies.

Best UPI Casinos in India

Here are some of the best UPI casinos in India that stand out for their excellent features and user experience:

 • Casino A: Known for its extensive game library, generous bonuses, and top-notch customer support, Casino A is a favorite among Indian players.
 • Casino B: Offering a seamless UPI payment experience, Casino B boasts a wide range of games and exciting promotions.
 • Casino C: With its user-friendly interface and quick UPI transactions, Casino C is perfect for both new and experienced players.

How to Get Started with UPI at Online Casinos

Using UPI at online casinos is simple and straightforward. Follow these steps to get started:

 1. Choose a UPI Casino: Select one of the best UPI casinos in India from the list above.
 2. Sign Up: Create an account by providing your details and verifying your identity.
 3. Link UPI: Navigate to the cashier or banking section and select UPI as your payment method. Link your UPI ID to your casino account.
 4. Deposit Funds: Enter the amount you wish to deposit and confirm the transaction through your UPI app.
 5. Start Playing: Once the funds are credited to your account, you can start playing your favorite casino games.

Conclusion

Choosing the best UPI casinos in India ensures a secure, fast, and convenient gaming experience. With instant transactions, high security, and no additional fees, UPI is an excellent payment method for Indian players. By selecting a reputable casino, linking your UPI ID, and following the steps outlined above, you can enjoy a seamless online gaming experience. Happy gaming!

Key Takeaways

 • UPI offers instant, secure, and fee-free transactions for online casino players in India.
 • Look for licensed and regulated casinos with a wide variety of games and generous bonuses.
 • Top UPI casinos in India include Casino A, Casino B, and Casino C, known for their excellent features and user experience.
 • Getting started with UPI at online casinos is simple: choose a casino, sign up, link your UPI ID, deposit funds, and start playing.

By following these tips, you’ll ensure you have the best possible experience with the best UPI casinos in India.

We vinden het belangrijk dat je begrijpt welke gegevens we verzamelen van je en wat we daarmee doen. Je kan erop vertrouwen dat we zorgvuldig met je gegevens omgaan en dat we ons daarbij houden aan de wet. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van onze website en de eventueel daarop gesloten verkoop door Little Maryam B.V., met uitzondering van links op onze website naar websites van derden. Deze externe websitehouders zijn zelf verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens. Dus daarop is ons privacybeleid niet van toepassing.
 1. Little Maryam B.V. verwerkt de volgende gegevens
Gegevens die je zelf verstrekt Dit zijn onder meer de gegevens die je opgeeft als je je bij Little Maryam B.V. aanmeldt. Dit zijn bijvoorbeeld je e-mailadres en wachtwoord, maar ook je adres en telefoonnummer, zodat we weten waar we je bestelling moeten bezorgen, of contact kunnen opnemen als dat nodig is. Zodra je bestelt, slaan we ook je bestelling en betaalinformatie op. Verder verstrek je ook zelf gegevens als ons belt, mailt of whatsappt, of contact legt via “social media” waaronder Facebook, Instagram, Linkedin of Pinterest. Gegevens die automatisch worden opgeslagen We verzamelen automatisch gegevens van je om onze website te laten werken. Denk daarbij aan je IP-adres, de pagina’s die je bezoekt in onze website en hoe lang dat duurt, de webbrowser die je gebruikt, en de “URL- clickstream”. Dat laatste betekent dat we opslaan waar je digitaal vandaan komt en naartoe gaat, als je onze website bezoekt of hebt bezocht. Verder houden we bij of je onze e-mails leest en waar je in die e-mails op klikt. Daarmee maken we onze mails beter en relevanter. Tot slot slaan we je telefoonnummer op als je dat opgeeft of met ons belt, zodat we kunnen bellen als dat nodig is. Gegevens verkregen van anderen In een enkel geval combineren we informatie uit openbare bronnen, zoals de regio’s waar mogelijke klanten kunnen wonen met de gegevens van gecombineerde groepen klanten. Zo kunnen we ons aanbod nog beter aan laten sluiten bij wat de klant nodig heeft. Wil je weten waarvoor we die gegevens gebruiken? Lees dan verder onder 3.
 1. Little Maryam B.V. verwerkt jouw gegevens voor de volgende doelen
Jouw account Met je account bij Little Maryam B.V. kan je eenvoudiger bestellen. Als je een account maakt via onze website, vragen we je om bepaalde informatie. Je bent niet verplicht alle gegevens in te vullen, maar sommige informatie is wel noodzakelijk. Het gaat om je e-mailadres, wachtwoord voor je account, voor- en achternaam, postcode, huisnummer en telefoonnummer. De gegevens die je aan ons doorgeeft kun je altijd aanpassen. Jouw websitebezoek Als je onze website bezoekt, gebruiken we automatisch gegenereerde gebruiksinformatie. Dat doen we in de eerste plaats om de website fatsoenlijk te laten werken. We kunnen daarbij software gebruiken om bezoekgegevens te meten en verzamelen, bijvoorbeeld responstijden, websitefouten en interactiegegevens (zoals je scrol- en klikgedrag). Deze gegevens gebruiken we ook voor het beveiligen van onze website. We maken ook gebruik van informatie over je eerdere bestellingen, je IP-adres en het surf- en zoekgedrag dat is opgeslagen door middel van cookies. Over dat laatste vertellen we je meer in ons cookiebeleid. Jouw bestellingen Als je via onze website babyvoeding bestelt en wilt laten bezorgen, gebruiken we hiervoor de gegevens die je hebt doorgegeven. Verder gebruiken we je bestelgegevens voor statistisch onderzoek, bijvoorbeeld om te zien welke producten goed verkopen en welke niet. Bij dat soort analyses gebruiken we je gegevens alleen op gegroepeerd niveau, dus nooit op individuele basis. Tot slot gebruiken we gegevens over jouw bestelgedrag en de regelmaat waarmee je bepaalde producten bestelt. Zo optimaliseren we ons voorraadbeheer en kunnen we bijvoorbeeld ook aanbiedingen doen die voor jou interessant zijn. Jouw beoordelingen Nadat je bestelling is bezorgd dan kunnen we je vragen of alles naar wens was. Zo kunnen we je beter en sneller helpen. Jij bepaalt of je hieraan meedoet en welke informatie je ons geeft. De informatie die je geeft, slaan we op bij je bestelling. Mocht het nodig zijn, dan gebruiken we je gegevens om antwoord te geven op jouw reactie. Jouw promoties Het kan zijn dat we bij toekomstige speciale acties aanvullende informatie van je nodig zullen hebben. Deze informatie zullen we dan koppelen aan jouw account, zodat je met deze speciale actie mee kunt doen. Jouw contact Als je contact met ons opneemt, dan kunnen we je contactgegevens en je vraag of klacht vastleggen. Deze gegevens gebruiken we om op je vraag of klacht te reageren en voor onze algemene statistieken. Terugroepacties Als we, om welke reden dan ook, onze producten willen terughalen, dan kunnen we je bestelinformatie gebruiken om je dit te laten weten. Dit kan bijvoorbeeld uit voorzorg nodig zijn, of om wettelijke redenen. Social media Met een zogenaamde “social plug-in” kan je bepaalde dingen op onze website met anderen delen via een social media-account (Facebook, Twitter, WhatsApp, Pinterest, LinkedIn en Instagram). Via deze plug-ins kunnen door derde partijen cookies worden geplaatst. Op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen zijn de voorwaarden van de betreffende social-mediaplatformen van toepassing. Andersom kun je ons ook zelf via je social media-account benaderen. Het kan zijn dat je ons daarbij dan persoonlijke informatie verstrekt. Wij gebruiken je gegevens dan om te reageren, en kunnen deze combineren met gegevens die we al over je hebben zodat we weten waar we het in het verleden met je over hebben gehad. Nieuwsbrieven, e-mails en andere berichtjes Bij het aanmaken van een account kun je aangeven of wij met je mogen communiceren over onze babyvoeding. Als je je daarvoor hebt opgegeven, kunnen we je contactgegevens gebruiken om je berichtjes te sturen via e-mail, pushnotificaties, sms en onlinekanalen zoals Facebook, Google en Twitter. Voor dat laatste gebruiken we een reclame-ID, zoals de IDFA of een Google Advertiser ID. In ons cookiebeleid vind je meer informatie over deze reclame-ID’s, wat we daarmee doen en hoe je die uit kunt zetten. Verder kunnen we je gegevens gebruiken om dit soort communicatie op jou persoonlijk af te stemmen, bijvoorbeeld om je aanbiedingen te doen. Wil je geen mails meer ontvangen? Dan kun je je onderaan elke mail afmelden. Behalve om digitaal met je te communiceren over onze producten en diensten, gebruiken we je gegevens ook om te evalueren hoe onze marketingberichten presteren. We kunnen ook informatie, die via deze cookies is verzameld, gebruiken in deze analyse. We kijken bijvoorbeeld hoe vaak onze e-mails worden geopend en hoeveel mensen op een knop klikken.
 1. Little Maryam B.V. deelt je gegevens met anderen
Wij stellen je gegevens nooit ter beschikking aan derden voor commerciële doeleinden. De enige partijen waarmee we gegevens delen zijn:
 • dienstverleners die we inhuren in het kader van onze verkoop – denk aan ICT diensten zoals webhosting en logistieke dienstverleners zoals pakketbezorgers. Met hen maken we afspraken om jouw privacy en die van onze andere klanten te borgen
 • toezichthouders zoals de Belastingdienst en politie, indien zij daarom vragen
 • dienstverleners in het kader van een gerechtelijke (incasso)procedure.
 1. Beveiliging en bewaartermijn
We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om je gegevens te beveiligen tegen verlies en andere vormen van onrechtmatige verwerking. De bewaartermijn kan afhangen van veel factoren, zoals de wet. Zo moeten wij facturen met je gegevens 7 jaar bewaren. Als je vragen hebt over de bewaartermijn van bepaalde soorten gegevens, neem dan contact met ons op via info@littlemaryam.com.
 1. Jouw rechten
Je kun je op elk moment inzage vragen in de informatie die we van je hebben opgeslagen en gebruiken. Ook kan je altijd gegevens wijzigen of verwijderen. Ten slotte heb je ook het recht van verzet tegen onze verwerkingen van je gegevens. Als je een verzoek indient voor informatie inzage, of je recht van verzet uitoefent, dan vragen we je om een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Maak voor je veiligheid je BSN-nummer onleesbaar en pasfoto onherkenbaar.
 1. Wijzigingen in het privacybeleid
Ons privacybeleid kan wijzigen. Op deze pagina vind je altijd de meest recente versie.
 1. Contact
Little Maryam B.V. Postbus 265 3900 AG Veenendaal info@Littlemaryam.com